E-Mail

info@umitkoykres.com

Telefon

0312 235 36 35
 

Aile ilişkilerinde sevgi

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi’nin ilk maddesi şöyle der:

‘Çocuklar şefkat, sevgi ve anlayış görme hakkına sahiptir.’

Bu yasanın da tanımladığı gibi sevgi ve şefkat çocuğun doğal hakkıdır.

Bu hak ise öncelikle aile içinde çocuğa tanınmalıdır. Yapılan araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlara göre sevgiden mahrum büyüyen bu tür gereksinmeleri göz ardı edilen çocukların suç işleme ve suça karışma oranı sağlıklı ortamlarda büyüyen akranlarına kıyasla çok yüksektir.
Bu demektir ki aslında sadece sevgi ve ilgi gösterilmesi bile pek çok sorunu daha sorun haline gelmeden çözebilmektedir.

Ailesi tarafından sevgi ve ilgi görerek, saygı gösterilerek büyütülen çocuklar uyum ve davranış sorunları da yaşamıyorlar.

İnsanın doğumuyla hatta doğumundan önce başlayan aile hayatı ölümüne kadar etkisini sürdürmektedir. Ancak asıl etkisi kişiliğin oluştuğu sosyal ve toplumsal bir varlık olarak olgunlaşıp kendisi olmanın bilincine vardığı hayatın ilk yıllarındadır.

Bu dönemde ailenin etkisi ne kadar olumlu ve sağlıklıysa hayatın geri kalan kısmı da bu doğrultuda biçimlenir.

Özellikle doğumdan önce çocuğun istenip istenmemesi bile çok önem taşır. Çünkü bilinir ki istenerek dünyaya getirilmiş çocuklar daha beklenerek ve kabullenerek karşılanır. Bu çocuklar daha çok sevgi görerek büyürler.

Aile olarak çocuğumuza karşı görevlerimizi hatırlamakta fayda var. Çocuğa;

  • Dengeli ve uyumlu bir birey olması için mutlaka güven duygusu aşılanmalıdır.
  • Sosyal bir birey olması ve bu şekilde kabul görmesi için gerekli koşullar hazırlanmalıdır.
  • Örnek alabileceği uygun modeller oluşturulmalı ve doğru davranışlarla yol gösterici olunmalıdır.
  • Yeteneklerine ve ilgilerine uygun eğitim alması için desteklenmeli ve yönlendirilmelidir.
  • Karşılaşabileceği sorunların çözümünde kendi başa çıkma becerilerinin gelişmesi için uygun koşullar sağlanmalıdır. Ankara ümitköykres