E-Mail

info@umitkoykres.com

Telefon

0312 235 36 35
 

Hakkımızda

GÖZÜNÜZ ARKADA KALMASIN

Sizin evlatlarınız buraya geldikten sonra artık bizim evlatlarımızdır.

Bu yüzden gözünüz arkada kalmasın.

Çocuklarımızın bütünlüğünü gözeterek; zihinsel, bedensel ve psikolojik gelişimlerini destekleyen eğitim vermeyi,

Demokratik bir ortamda eğitim programımız ile çocuklarımızın kişilik özelliklerini, bağımsızlık, yaratıcılık, sorumluluk ve paylaşma duygularını geliştirmeyi, toplum kurallarını öğrenmeyi ve yerinde kullanabilmelerini sağlamayı,

Liderlik duygusunu ve öz bakım becerilerini geliştirmeyi,

İlgi duydukları konulara kolayca konsantre oldukları gibi diğer konulara da konsantrasyon sağlamaları için motive etmeyi,

Meraklı aktif ve araştırmacı birer birey olmaları için yaratıcılık ve yeteneklerini desteklemeyi,

Doğa ve dünya ile bağlantılı olmalarını,

Evlerindeki sıcaklık ve güven duygusunu okulumuzda da yaşamalarını ve her şeyden önemlisi mutlu olmalarını hedefliyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için okulumuzda uygulanan eğitim-öğretim programları ve aktiviteleri şunlardır:

* Aktif öğrenme.

* Problem çözmede değişik araç ve gereçleri kullanabilme.

* Beyin fırtınası.

* Fen ve doğa çalışması.

* Verilen bir problem durumunu tanımlayabilme, çeşitli çözüm yolları önerme ve uygun olanı tercih ederek çözüm yollarını denemeyi destekleyici aktiviteler.

* Mantıksal ardışıklığı oluşturma ve sonuçlarını anlama yeteneğini destekleyici aktiviteler.

* Nesneleri eşleştirme, sınıflama, gruplayabilme, sıralayabilme.

* Dikkati artırma.

* Benlik algısını geliştirecek aktiviteler.

* Diğer çocuklarla ve yetişkinlerle birçok durumda etkileşimde bulunmayı destekleyen aktiviteler.

* Kendine güvenli ve bağımsız hareket etmeyi öğrenebilecekleri aktiviteler.

* Diğerlerini ve kendini kabul etmeyi ve değerli olduğunu anlayabilmeyi destekleyici aktiviteler.

* El-ayak-göz koordinasyonunu sağlamayı, duygu ve düşüncelerini motor hareketler yoluyla ifade edebilmeyi destekleyici aktiviteler.

* Koordineli ve ritmik hareket etme becerisini kazanmayı destekleyici aktiviteler.

* Kendi vücudunu ve yeteneklerini keşfedebilmeyi destekleyici aktiviteler.

* Sevmeyi, sevilmeyi, başkalarının hakkına saygı göstermeyi, kendi haklarını korumayı, insanlar arasında doğru ilişkiler kurmayı destekleyici aktiviteler.

Eğitim programları çocuklarımızın yaş gruplarına göre düzenlenmektedir. Yine çocuklarımızın yaş gruplarına uygun olarak; İngilizce, müzik, folklor, seramik, satranç, drama, jimnastik gibi aktiviteler yer almaktadır.

Ulusal bayramlarımız ve anma günlerimiz, doğum günü, anneler günü, babalar günü, özel gün ve haftalar çocuklarımızın da aktif katılımıyla kutlanmaktadır. Bu etkinliklerin yanı sıra sinema günleri, bahçe partileri, ev ziyaretleri ve doğa gezileri gibi eğitici-öğretici faaliyetler düzenlenmektedir.

Her Türlü Soru Görüş ve Önerileriniz İçin

Bizi Arayabilirsiniz.