E-Mail

info@umitkoykres.com

Telefon

0312 235 36 35
 

Matematik – Montessori Atölyesi

ATÖLYE ADI: Matematik – Montessori Atölyesi

Matematik bu dünyayı anlamak ve keşfetmek için güçlü bir araçtır. Bu atölyemizde çocuklarımızın gerçek yaşamda uygulayabilecekleri çalışmalar yapılmakta ve yaparak-yaşayarak öğrenmesi temel alınmaktadır. Çocuğun bilimsel düşünme, gözlem yapma, neden-sonuç ilişkisi kurma, problem çözme becerilerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çocuklarımızın çevreleriyle etkileşime girerek kendi kendilerine matematik kavramlarını keşfetmelerine olanak sağlanmaktadır. Çünkü, erken çocukluk yılları birçok matematik kavramının temellerinin kazanıldığı, sihirli yıllardır.

Bu yıllarda matematik ve diğer bilimlerin anlaşılmasında gerekli olan matematik bilgisinin ve kavramlarının temeli oluşturulmaktadır. Bu durum çocuğun bir sonraki öğrenim hayatını kolaylaştırarak başarısını artırmakta, problem çözme becerilerini kazandırarak üretken ve verimli olmasını sağlamaktadır. Bu anlamda çocuklarımız bu atölyede matematiğin eğlenceli yönünü tatmaktadırlar. Ayrıca çocukluk sürecinin, kendine has kuralları olan bir gelişim evresi olduğunu savunan Maria Montessori’nin kurduğu eğitim sisteminin materyallerinden oluşan bu atölyede çocuklarımız bireysel ilgi ve eğilimlerine göre bağımsız olarak seçim yaparlar.