E-Mail

info@umitkoykres.com

Telefon

0312 235 36 35
 

Müzik, Drama ve Dil Sanatları Atölyesi

ATÖLYE ADI: Müzik, Drama ve Dil Sanatları Atölyesi

Çocuklar, çevresindeki her şey ile ilişki içerisindedir ve bunları keşfedebilmek, anlayabilmek ve hatta özümseyebilmek için fırsatlara ihtiyaç duyarlar. Çeşitli eğitici oyuncaklar, kukla sahnesi ve kuklalar, kostümler, farklı müzik aletleri ve materyaller, farklı yaş seviyelerine uygun kitaplar aracılığıyla çocukların zengin iç dünyasına ışık tutulmalı, desteklenmeli ve farklı alternatifler sunulmalıdır.

Bu atölyemiz birbiri ile ilişkili müzik, drama ve dil sanatları alanı ile ilişkili materyallerle çocuğun hayatı yaparak ve yaşayarak deneyimlemesi, kendine özgü bir şekilde yeniden yapılandırması ve ifade etmesi için özel olarak tasarlanmıştır.

Atölyemiz, çocuğun ana dilini düzgü kullanma, kendini ifade edebilme, fikirlerini savunabilme, kendine güven duyma, karşısındaki insanı dinleme, anlama, kendi vücudunu ve özelliklerini tanıma, bedenini çok yönlü kullanabilme, farkındalık kazandırma, bağımsız düşünmesini sağlama, işbirliğine yönlendirme, insana ve doğaya karşı duyarlılık yaratma, yaratıcılığını geliştirme, karar verme ve uygulama yeteneğini geliştirerek hayata karşı bir duruş sergilemesini sağlar. Ayrıca atölyemiz, çocuğun sesleri ve sesleri çıkaran unsurları tanımasını, sesin müziğe nasıl dönüştüğünü fark etmesini, ritim ve işitsel algı becerilerinin desteklenerek müziğe karşı ilgisini artırmayı amaçlar. Ritim duygusunun gelişimi, dans ve hareketleri uygun bir

senkronizasyon içinde gerçekleştirme, dinleme ve uygun sesler çıkartabilme gibi becerilerin geliştirilmesi hedeflenen bu atölyede farklı müzik aletleri ve materyaller ile çocuğun müziğe karşı bir farkındalık ve pozitif bir algı geliştirmesi de amaçlanır.